hislut redtube xnxx sikis izle alman porno สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จำกัด - โครงการสหกรณ์ 3 ดี

โครงการสหกรณ์ 3 ดี ประจำปี 2555

 

มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับการคัดเลือกตาม “โครงการสหกรณ์ 3 ดี”  

ประเภทสมาชิกสหกรณ์ (ออมดี) ได้แก่     

อาจารย์วัฒนา      สุนทรธัย         จากสำนักประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

คุณสนอง             บุญแท้            จากฝ่ายการคลัง  

คุณสุรัตน์             ทิพย์สนธิ์        จากแผนกยานพาหนะกล้วยน้ำไท 

 

ประเภทกรรมการสหกรณ์ (ปฏิบัติดี) ได้แก่ 

อาจารย์อนิรุทธ์  เสวกอาภรณ์    จากสำนักประกันคุณภาพ 

 

รางวัลสหกรณ์ 3 ดีนี้ นอกจากจะได้เกียรติบัตรแล้ว ยังได้รับหุ้นจำนวนท่านละ 500 บาท

ณ วันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555  (วันที่ 15 มี.ค. 56)