hislut redtube xnxx sikis izle alman porno สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จำกัด - โครงการสหกรณ์ 3 ดี

โครงการสหกรณ์ 3 ดี ประจำปี 2566

 

 

 

 

ดร.มัทนา สานติวัตร เป็นประธานมอบเกียรติบัตร ให้แก่ผู้ได้รับการคัดเลือกตาม "โครงการสหกรณ์ 3 ดี" ดังนี้

 

ประเภทสมาชิกสหกรณ์ (ออมดี) ได้แก่     

         ผศ.ณัฐชา      วัฒนวิไล        จากคณะบัญชี

         คุณยุภา          เพียรดี         จากฝ่ายรับสมัครนักศึกษา

         คุณเฉลิมพล    เจริญชีพ       จากแผนกยานพาหนะ

                          

 ประเภทกรรมการสหกรณ์ (ปฏิบัติดี) ได้แก่ 

          คุณสงคราม       อินอยู่      จากแผนกบริการสิ่งพิมพ์

 รางวัลสหกรณ์ 3 ดีนี้ นอกจากจะได้เกียรติบัตรแล้ว ยังได้รับหุ้นจำนวนท่านละ 1,000.00 บาท

ณ วันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566  (วันที่ 14 มีนาคม 2567)