hislut redtube xnxx sikis izle alman porno สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จำกัด - โครงการสหกรณ์ 3 ดี

โครงการสหกรณ์ 3 ดี ประจำปี 2563

     

ดร.มัทนา สานติวัตร เป็นประธานมอบเกียรติบัตร ให้แก่ผู้ได้รับการคัดเลือกตาม "โครงการสหกรณ์ 3 ดี" ดังนี้

 ประเภทสมาชิกสหกรณ์ (ออมดี) ได้แก่     

 

            อาจารย์วรารัตน์         ทักษิณวราจาร      จากคณะนิเทศศาสตร์ 

             คุณเอมอร                   สายคำ                    จากแผนกบริการสิ่งพิมพ์

             คุณพัฒน์ธนันตร์       สิงห์บาง                จากพิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

            

 ประเภทกรรมการสหกรณ์ (ปฏิบัติดี) ได้แก่ 

             อาจารย์มารยาท          โยทองยศ             จากสำนักสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์       

  

 รางวัลสหกรณ์ 3 ดีนี้ นอกจากจะได้เกียรติบัตรแล้ว ยังได้รับหุ้นจำนวนท่านละ 1,000 บาท

ณ วันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563  (วันที่ 12 มีนาคม 2564)