hislut redtube xnxx sikis izle alman porno สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จำกัด - แบบฟอร์มต่างๆ - ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาบุตร - ธิดา
Up

ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาบุตร - ธิดา

ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาบุตร - ธิดา
File Size:
137.75 kB
Date:
31 October 2012
Downloads:
282 x

     เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี สมาชิกหนึ่งคนขอรับทุนได้จำนวน 1 ทุน สมาชิกที่เป็นสามีภรรยาสามารถแยกสมัครเพื่อขอรับทุนบุตรคนเดียวกันได้ ส่วนบุตรนั้นต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา หรือระดับมัธยมศึกษาเท่านั้น ต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ไม่รวมบุตรบุญธรรม หลักฐานการสมัคร ได้แก่ สำเนาทะเบียนบ้านหรือ สูติบัตรของบุตร และเอกสารใบรับรองการศึกษา เช่น หนังสือรับรองหรือใบเสร็จค่าบำรุงการศึกษา

 
 
 
Powered by Phoca Download