หน้าแรก | วัตถุประสงค์ | คณะกรรมการ | บริการฝาก-ถอน-ให้กู้ | สมัครสมาชิก | สารออมทรัพย์ | แขวนป้ายซื้อ-ขาย | รู้ไว้มีประโยชน|คำนวณเงินปันผล |สหกรณ์อื่นๆ | ติดต่อเรา

พระราชดำรัส
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ


"สหกรณ์" แปลว่า การทำงานร่วมกัน
การทำงานร่วมกันนี้ลึกซึ้งมาก เพราะว่าต้องร่วมมือกันในทุกด้าน ทั้งในด้านงานที่ทำด้วยร่างกาย ทั้งในด้านงานการที่ทำด้วยสมองและงานการที่ทำด้วยใจ ทุกอย่างนี้ขาดไม่ได้ต้องพร้อม...

(พระราชดำรัส พระราชทานแก่ผู้นำสหกรณ์การเกษตร สหกรณ์นิคม และ สหกรณ์ประมงทั่วประเทศ ณ ศาลาดุสิดาลัย วันพุธ ที่ 11 พฤษภาคม 2526)

จดหมายข่าว "สารออมทรัพย์" ฉบับย้อนหลัง
- สารออมทรัพย์ฉบับเดือน ตุลาคม 2553
- สารออมทรัพย์ฉบับเดือน กรกฎาคม 2553
- สารออมทรัพย์ฉบับเดือน เมษายน 2553
- สารออมทรัพย์ฉบับเดือน มกราคม 2553
- สารออมทรัพย์ฉบับเดือน ตุลาคม 2552
- สารออมทรัพย์ฉบับเดือน กรกฎาคม 2552
- สารออมทรัพย์ฉบับเดือน เมษายน 2552
- สารออมทรัพย์ฉบับเดือน มกราคม 2552
- สารออมทรัพย์ฉบับเดือน ตุลาคม 2551
- สารออมทรัพย์ฉบับเดือน กรกฎาคม 2551
- สารออมทรัพย์ฉบับเดือน เมษายน 2551
- สารออมทรัพย์ฉบับเดือน มกราคม 2551
- สารออมทรัพย์ฉบับเดือน ตุลาคม 2550
- สารออมทรัพย์ฉบับเดือน กรกฎาคม 2550
- สารออมทรัพย์ฉบับเดือน เมษายน 2550
- สารออมทรัพย์ฉบับเดือนมกราคม 2550
- สารออมทรัพย์ฉบับเดือนตุลาคม 2549
- สารออมทรัพย์ฉบับเดือนกรกฎาคม 2549
- สารออมทรัพย์ฉบับเดือนเมษายน 2549
- สารออมทรัพย์ฉบับเดือนมกราคม 2549
- สารออมทรัพย์ฉบับเดือนตุลาคม 2548
- สารออมทรัพย์ฉบับเดือนกรกฎาคม 2548
- สารออมทรัพย์ฉบับเดือนเมษายน 2548
- สารออมทรัพย์ฉบับเดือนมกราคม 2548
- สารออมทรัพย์ฉบับเดือนกันยายน 2547
- สารออมทรัพย์ฉบับเดือนสิงหาคม 2547
- สารออมทรัพย์ฉบับเดือนกรกฎาคม 2547
- สารออมทรัพย์ฉบับเดือนมิถุนายน 2547
- สารออมทรัพย์ฉบับเดือนพฤษภาคม 2547
- สารออมทรัพย์ฉบับเดือนเมษายน 2547
- สารออมทรัพย์ฉบับเดือนมีนาคม 2547
- สารออมทรัพย์ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2547
- สารออมทรัพย์ฉบับเดือนมกราคม 2547
- สารออมทรัพย์ฉบับเดือนธันวาคม 2546
- สารออมทรัพย์ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2546
- สารออมทรัพย์ฉบับเดือนตุลาคม 2546
- สารออมทรัพย์ฉบับเดือนกันยายน 2546
- สารออมทรัพย์ฉบับเดือนสิงหาคม 2546
- สารออมทรัพย์ฉบับเดือนกรกฎาคม 2546
- สารออมทรัพย์ฉบับเดือนมิถุนายน 2546
- สารออมทรัพย์ฉบับเดือนพฤษภาคม 2546