hislut redtube xnxx sikis izle alman porno สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จำกัด - แบบฟอร์มต่างๆ - แบบฟอร์มขอเบิกเงินสงเคราะห์งานศพ
Up

แบบฟอร์มขอเบิกเงินสงเคราะห์งานศพ

แบบฟอร์มขอเบิกเงินสงเคราะห์งานศพ
File Size:
39.50 kB
Date:
07 February 2013
Downloads:
230 x

    สหกรณ์จะจ่ายเงินสงเคราะห์เมื่อสมาชิกหรือผู้รับประโยชน์แจ้งความประสงค์ พร้อมแนบหลักฐานของผู้ถึงแก่กรรมให้คณะกรรมการดำเนินการทราบภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันถึงแก่กรรม เมื่อพ้นกำหนดแล้วเป็นอันหมดสิทธิในการรับเงินสงเคราะห์

 
 
 
Powered by Phoca Download